top of page
Green Roofs

Kedvezményezett neve:

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (konzorciumvezető)

ÁBRIS Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumi tag)

Budapesti Corvinus Egyetem (konzorciumi tag)

Projekt címe: „Reporting Platform”

A támogatás összege: 415 108 800 Ft

A támogatás mértéke: 64,728865%

A Projekt tartalmának bemutatása: Európa versenyképességének javítása, valamint a közelmúlt világméretű gazdasági válságának hatására szükségessé vált a pénz- és tőkepiacok egységes szabályozása. A jogalkotók a megelőzésre fektetik a fő hangsúlyt, ezért biztonságos és átlátható működési feltételek megalkotására törekszenek. A piaci folyamatok ellenőrizhetősége és a különböző Platformokon kötött ügyeletek transzparenciájának biztosítása érdekében a nemzetközi felügyeletek sokrétű jelentési kötelezettséget írnak elő a piaci szereplők számára. Rendkívül szegregált piaci és jogi környezet nehezíti az adatszolgáltatásra kötelezettek tevékenységét. Valamennyi szabályozó és piaci szereplő célja a megfelelő minőségben és formában szolgáltatott adat, ezért szükségessé vált egy olyan Reporting Platform kialakítása, amely teljes körű megoldást kínál a jelentésre kötelezettek számára. 

 

A kialakítandó Platform használatával, a felhasználó igényei szerint kerülnek összeállításra és továbbításra a hatóság által diktált adatszolgáltatások, előírás szerinti jelentések, az általa választott adattárnak, hatóságnak. A Platform által kínált szolgáltatáspaletta valamennyi tőke- és pénzpiaci szereplő számára teljes körű megoldást kínál működésükből eredő jelentéstételi kötelezettségük során, valamint szakértői szolgáltatások nyújtásával támogatja a felhasználók informatikai és üzleti területeinek munkáját. A korszerű adattárolási és adatfogadási technológiák használatának köszönhetően könnyen transzferálható, kinyerhető és ellenőrizhető valamennyi kiküldött adat. A Platform működtetése további gazdasági szereplők munkáját is segítheti prediktív funkciói révén, a pénzügyi rendszer állandó monitorozásával lehetőséget biztosít arra, hogy azonnali jelzéseket küldjön az esetleg várható pénzügyi egyensúlytalanságokról, gazdasági reakciókról, továbbá a beavatkozás lehetőségét is megteremti. A hazai és nemzetközi jogharmonizáció következményeként a Platform elérhető nemzeti és nemzetközi felhasználók számára is, használatával jelentős mértékben javul az adatminőség, konzisztencia. A Platform felhasználóbarát, könnyen kezelhető, multifunkcionális felületének köszönhetően megoldást kínál valamennyi egyéni szükségletre. 

A rendszer elérése különböző csatornákon történhet, web alapú használata a felhasználói infrastruktúra által preferált megoldással könnyen működtethető. Az adatok feltöltése mennyiségüktől és tárolási módjuktól függően különböző módokon történhet, teljes automatizmussal, webszolgáltatással, sőt akár webes felületen történő kézi bevitellel, figyelembe véve a felhasználók működési sajátosságait. A jelentések fogadása valamennyi nemzetközileg elfogadott és használt fájlformátumban történhet, a választott adattár vagy hatóság által támogatott formátumot rendszerünk hozza létre. 

 

Kiemelkedő és egyedülálló lehetőség rejlik online üzleti és informatikai szakértés igénybevételére, valós idejű ügyfélszolgálati funkció és jogszabálykövetés szolgáltatások is elérhetőek szükség esetén. A jogszabályi változások riportokon történő átvezetését, a használatbavételt megelőző teszt környezet felállításával segítjük, biztosítva az ügyfelek felkészülését a módosításokra. A független Platform közösségi online kommunikációs felülettel kerül kialakításra, ahol valamennyi szereplő felteheti kérdéseit, javaslattal élhet vagy publikálhat a jogszabályok, adatszolgáltatások kapcsán felmerülő kérdésekkel, témákkal kapcsolatban. 

 

A rendszer zártságának és tanúsítványkezelésének köszönhetően valamennyi biztonsági előírásnak és informatikai feltételrendszernek képes eleget tenni, mind a hatóság mind a partnerek belső működési sajátosságait szem előtt tartva. A nemzetközi jogszabályoknak történő megfelelés standardizált formában történik, így a Platform lehetőséget biztosít a teljes európai tőke- és pénzpiac számára jelentéstételi kötelezettségeik teljesítéséhez, adataik hasznosításához, továbbá közösség formáló szereppel is bír, napjaink virtuális világában összekötő kapocs, online tér.

A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00305

NKFIA_infoblokk_kerettel_projekt_fekvo_2
bottom of page